UT_logo_orange

ett självklart val

Under  2017 har Ung Teaterscen genomfört ett samarbete med föreningen Victory Siyancoba Trust från Zimbabwe för att undersöka hur valprocessen ser ut i Sverige och Zimbabwe. Med teater och drama som metod har vi utforskat vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika ländernas valsystem och hur medborgare i de olika länderna tänker kring sin plats i ett demokratiskt samhälle. 

Vi har samlat våra lärdomar i ett metodmaterial och hoppas på att väcka tankar och funderingar kring vad som är en demokratisk rättighet, hur valprocessen har sett ut historiskt i vårt land och ifall det är självklart att det alltid kommer se ut som det gör idag. 
Materialet är framtaget för att passa lärare, pedagoger och workshoppedagoger som arbetar med frågor som rör demokrati, val och demokratiska processer. Många av övningarna som beskrivs går att anpassa till det egna sammanhanget.