UT_logo_orange

arbetsgrupper

Vill du vara med och engagera dig i Ung Teaterscen? Då passar du i en av våra arbetsgrupper. 
Vi söker just nu efter personer som är intresserade av festivaler, marknadsföring, vara med och påverka, kurser och att träffa andra som är engagerade i amatörteatern. 
Det krävs olika saker för de olika grupperna, men det finns något för alla!
 

JÄMSTÄLLDHETSGRUPPEN

UNG teaterfestival 2020

Är du intresserad av att arbeta med jämställdhet? 
Vad innebär den frågan för dig i din förening? 
Under 2019 arbetar förbundet med representation i allt från den egna gruppen, till föreningens styrelse, i medlemsrekrytering såväl som i nationella uppdrag. 

Förväntningar: Du är intresserad av att diskutera jämställdshetsfrågor, hur Ung Teaterscen kan utvecklas och hur Ung Teaterscen kan arbeta för att inspirera medlemsföreningarna. 
Tidsåtgång: Några möten under 2019, ca 2 h/möte
Intresseanmälan: Mejla förbundsordförande Johanna (Joxx) Martinsson, ordforande@ungteaterscen.se 

Under hösten 2020 är det dags för nästa teaterfestival och årsmöte! Dagarna kommer fyllas av ... ja, vad kommer de fyllas av? Det är just det denna arbetsgrupp kommer att spåna fram.

Tankar finns kring workshops, föreställningar och övningar men vilka föreställningar som väljs ut och vilka aktiviteter som genomförs är upp till arbetsgruppen.
Förväntningar:
* Vara med på möten ca 1 gång/månad
* Vara aktiv i en onlinebaserad grupp (t.ex. facebook)
* Komma med tankar, synpunkter och idéer
Tidsåtgång: Minst ca 2-4h/månad
Intresseanmälan: Mejla Masoud Mohammadi, masoud@ungteaterscen.se 

Senast uppdaterad: 2019-11-07