UT_logo_orange

Internationell verksamhet

Inbjudan till världsfestival i Monaco!

Var: Mondial du Theatre
När: 18-27 augusti 2021

Vill du och din teatergrupp resa till Monaco nästa sommar?
Mondial du Théâtre är en officiell AITA/IATA-festival som hålls i Monaco vart fjärde år.
Om svaret är ja, uppmanar Svenskt Amatörteaterråd (SAR) grupper anslutna till ATF, ATR och Ung Teaterscen att anmäla en föreställning till festivalen som genomförs den 18-27 augusti 2021.

Pjäsen får vara max 60 minuter i speltid. Arrangörerna uppmuntrar kulturell variation, sceniska och dramatiska uttryck. Eftersom publiken är internationell, är ett gott råd att satsa på ett visuellt framförande.

Anmälan till till SAR senast 30 augusti 2020!
Skicka in din anmälan tillsammans med en kort beskrivning av föreställningen och gruppen samt en filminspelning till:
SAR c/o ATR,
Box 1194,
721 29 Västerås. 

Frågor? mejla till saga.loved@ungteaterscen.se

Här kan du läsa mer om festivalen.