Årsmöte 2021

OBS NYTT DATUM!

Ung Teaterscen bjuder härmed in våra medlemsföreningar till årsmöte. Årsmötet kommer att genomföras digitalt den 4e december klockan 13.00-17.00. Medlemmar kan delta digitalt eller fysiskt, du kan läsa mer om hur du deltar här. Varje förening kommer ha möjlighet att skicka två ombud till Stockholm, Ung Teaterscen står för omkostnaderna.

Rösträtt

Alla medlemsföreningar som uppfyller våra kriterier för medlemskap och har genomfört sin årsrapportering i eBas för 2020 har rösträtt på årsmötet. Kriterierna finns här.


Anmälan av ombud

Anmälan av ombud sker här. Fullmakt skickas in till kansliet senast två veckor innan årsmötet, den 20e november. Du hittar fullmakten här.


Motioner och handlingar

Motioner skall inkomma till förbundsstyrelsen senast den 6e november. Vill du skriva en motion? Här finns en mall. Motionen skickas till ​info@ungteaterscen.se.

Handlingarna för årsmötet kommer att skickas ut senast två veckor innan mötet till anmälda ombud, den 20e november.

Nedan finner du löpande handlingar till årsmötet (Styrelsens propositioner 8 veckor innan, övriga handlingar 4 veckor innan årsmötet)


Ny förbundsstyrelse 2022

Vill du sitta i Ung Teaterscens förbundsstyrelse? Eller känner du någon som skulle passa bra i styrelsen? Valberedningen letar nu efter kandidater och enklast att tipsa/anmäla intresse gör du genom ​detta formulär.


Guide till årsmötet

Vi kommer skicka ut en guide till hur de digitala verktygen fungerar till de anmälda deltagarna senast en vecka innan årsmötet. Den kommer även läggas upp på hemsidan.

Vid frågor, kontakta ​info@ungteaterscen.se​ eller generalsekreterare på ​0730-701807.

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Fråga om stadgeenligt utlysande

 4. Val av mötespresidium

  1. Val av mötesordförande

  2. Val av mötessekreterare

 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 6. Fastställande av årsmötets arbetsordning

 7. Fastställande av dagordning

 8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 9. Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår

 10. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse

 12. Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår

 13. Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår

 14. Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår

 15. Förbundsstyrelsens propositioner

  1. Verksamhetsplan

  2. Budget

  3. Medlemsavgift

  4. Övriga propositioner

 16. Inkomna motioner

 17. Val

  1. Val av ordförande

  2. Val av vice ordförande

  3. Val av styrelseledamöter

  4. Val av valberedning

  5. Val av verksamhetsrevisor

  6. Val av auktoriserad revisor

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande


Proposition- medlemsavgift 2022.pdf

Proposition: styrelsens förslag till medlemsavgift 2022


Budget 2022.pdf

Proposition: styrelsens förslag till budget 2022


Verksamhetsplan 2022.pdf

Proposition: styrelsens förslag till verksamhetsplan 2022


Årsredovisning Ung Teaterscen 2020.pdf

Års-redovisning 2020

Arbetsordning för årsmötet 2021.pdf

Förslag till arbetsordning

Dagordning (enl. kallelse).pdf

Förslag till dagordning

Revisionsberättelse Ung Teaterscen 2020.pdf

Revisions-berättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020.pdf

Verksamhetsberättelse 2020


Verksamhetsrevisionsberättelse 2020.pdf

Revisionsberättelse 2020 - verksamhetsrevisor