UT_logo_orange

Att vara medlem

Som medlem antar vi amatörteaterföreningar som:

- har minst 60% barn och ungdomar (6-25 år).
- är öppen för alla.
- är demokratiskt uppbyggd med stadgar och har en av medlemmarna vald styrfunktion.
- har en verksamhet som varar minst ett år.
- inte handlar i strid mot förbundets stadgar.

Uppfyller ni dessa villkor är ni varmt välkomna att ansöka om medlemskap. Ung Teaterscen har ingen medlemsavgift.

MEDLEMSFÖRMÅNER

Våra medlemsförmåner gäller anslutna föreningar och deras medlemmar.
  • Våra medlemsföreningar/grupper får varje år ett ekonomiskt föreningsbidrag.
  • Möjlighet att söka projektstöd.
  • Rabatt på våra kurser samt ta del av kurser som är exklusiva för våra medlemmar.
  • Vara delaktiga i teaterfestivaler av och för unga.
  • Tillgång till ett medlemssystem.
  • Tillgång till hemsida.