ebAs

Här hittar ni vår Lathund för medlemssystemet ebas. 
Den går igenom hur ni uppdaterar föreningens grunduppgifter och laddar upp års- och verksamhetsrapporter.