UT_logo_orange

ebAs

Här hittar ni vår Lathund för medlemssystemet ebas. 
Den går igenom hur ni uppdaterar föreningens grunduppgifter och laddar upp årliga handlingar och rapporter. 

Om lathunden inte svarar på din fråga om eBas kan du alltid kontakta Ung Teaterscens kansli.