Kurs på väg

Kurs på väg är Ung Teaterscens kurskoncept som är utvecklat utifrån våra föreningars önskemål. Det kommer utifrån föreningarnas önskemål om att ha en kurs i närheten av föreningen som går att lägga en tid som föreningens medlemmar kan gå, t.ex. en vardagskväll, helgdag eller på ett lov. Innehållet i kurserna utgår ifrån beskrivningen nedan men tanken är också att innehållet ska anpassas på plats  utifrån föreningens specifika behov. 

Dessa kurser har erbjudits under hösten 2017 och för våra medlemsföreningar har dessa kurser varit HELT GRATIS!  Läs mer om innehållet i kurserna nedanför 
- Nystarten
- Utvecklingen
- Ledarskapet

Kurs på väg är nu avslutat för 2017. 

Nystarten

Det behöver inte vara svårt att driven en förening eller hålla i ett årsmöte, allt som behövs är kunskap och medlemmar. Denna kurs vänder sig till de styrelser och styrelsemedlemmar som är nya och behöver verktyg för att snabbt komma igång. Här får ni de verktyg ni behöver för att genomföra era idéer och vi lägger stor vikt vid kunskap, tips och råd om hur en styrelse kan förenkla arbetet med administration så att energin kan gå till det ni faktiskt är där för att göra - teater! 
Tidsåtgång: 2h och uppåt

Föreningsuppstart
Ung Teaterscens årsmöte

Utvecklingen

Under hösten kan vi erbjuda en fördjupande utbildning när det kommer till medlemsarbete och marknadsföring anpassat för just er förening. Lägg bort dagordningen för en dag och sätt tänderna i frågor som "Hur vi når nya medlemmar och hur behåller de vi redan här", "Hur ser vi till att årsmötet blir attraktivt och roligt", "Hur får vi medlemmarna att komma på våra träffr?" eller "Hur vi matchar vår verksamhet med bidrag och projektmedel".
Tidsåtgång: 1h och uppåt

ledarskapet

Om du har ledare i din förening så är det här kursen för dig. Du kommer få verktyg för hur du bäst planerar en lektion, hur du närmar dig karaktärsarbete och hur du hittar manus eller skriver ett eget tillsammans med gruppen. Du kommer också gå ifrån kursen med en mängd nya övningar (uppvärmning, improvisation, karaktärsarbete och textarbete) som du kan omsätta i praktiken. 
Tidsåtgång: 3h och uppåt

Teaterpedagog in action