bidrag till våra föreningar

Det är förmånligt att vara medlem i Ung Teaterscen. 
Förutom att du får tillgång till våra kurser, festivalen och träffar till väldigt förmånliga priset så finns det också olika typer av ekonomiska bidrag. Varje förening som uppfyller de grundläggande kraven får varje år ett föreningsbidrag. Detta är ingenting ni behöver söka utan något som utbetalas automatiskt. Vi har även olika typer av projektbidrag som föreningen kan söka. Bidragen söks direkt genom vårt medlemssystem, eBas. 

föreningsbidrag

Föreningsbidraget är uppdelat i två, en rörlig del och en fast del. Den rörliga delen baseras på hur många medlemmar föreningen har i åldern 6 - 25 år och är 20:-/medlem.
Den fasta delen ligger på 1000:-/förening. 

Föreningsbidraget betalas ut efter att föreningen rapporterat in uppgifter i eBas. 
De uppgifter som föreningen behöver uppdatera är årsmötesrapport, verksamhetsrapport och antal medlemmar totalt (även de medlemmar som inte är 6-25 år). 

projektbidrag

Förbundet har avsatt en summa pengar till projektbidrag som kan sökas av föreningarna två gånger/år. Dessa pengar kan söka till t.ex. festivaler, kursresor, samarbeten mellan föreningar och andra större projekt. 
Varje förening kan söka max 5000:-/ansökningsperiod. 
För att söka detta bidrag behöver föreningen lämna in en beskrivning av projektet och en budget som visar hur mycket pengar som föreningen beräknas få in för projektet och hur mycket det beräknas kosta. 
Bidraget söks genom eBas. 

Sista ansökningsdatum för 2018 är 13 april (besked till föreningen senast 27 april)
7 september (besked till föreningen senast 21 september).
 

länk-bidrag

Ung Teaterscen stöttar de föreningar som deltar i LÄNK genom tre olika projektmedel. 
- Resebidrag Regihelg 
(sista ansökningsdag 10 nov 2017)
- Produktionsbidrag 
(sista ansökningsdag 15 dec 2017)
- Resebidrag Regionsfestival
(sista ansökningsdag 11 maj 2018)

Du har fortfarande möjlighet att söka resebidrag genom Ung Teaterscen för resan till den regionala LÄNK-festivalen. Bidraget söker ni genom vårt medlemssystem, eBas. 
Max ersättning/grupp är 1500:- 

projektstöd

Ung Teaterscen kan även vara behjälpliga när det gäller att söka större projektmedel från t.ex. kommuner, landsting, fonder och stiftelser. 
För att vi ska kunna hjälpa er förverkliga ert projekt så behöver vi kontakt med er i god tid innan projektet är tänkt att starta. 
Kontakta kansliet för mer information.