OM UNG TEATERSCEN

Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige. Vi är ett ungdomsförbund för föreningar som håller på med amatörteater. Vårt syfte är att främja barn och ungas möjligheter att utöva teater. Vi har cirka 3500 medlemmar fördelat på fler än 35 föreningar i södra till norra Sverige. Vi är medlemmar i Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU),  (AX) - kulturorganisationer i samverkan och har ett nära samarbete med Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Vi finansieras till stor del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Vårt kansli delar vi med ATR (Amatörteaterns riksförbund) i Västerås.

Förbundet har en förbundsstyrelse med en ordförande och sex ledamöter som sammanträder ca 10 gånger/år. Styrelsen är ansvarig för förbundets strategiska utveckling och kansliet är ansvarig för den operativa verksamheten. 
Årsmötet hålls en gång/år innan den 30 juni.