UT_logo_orange

OM UNG TEATERSCEN

Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige. Vi är ett ungdomsförbund för föreningar som håller på med amatörteater. Vårt syfte är att främja barn och ungas möjligheter att utöva teater. Vi har ca 3500 medlemmar fördelat på 38 föreningar i södra till norra Sverige.

Vi är medlemmar i Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU),  (AX) - kulturorganisationer i samverkan och har ett nära samarbete med Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Vi finansieras till stor del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Förbundet har en förbundsstyrelse med en ordförande och fyra ledamöter som sammanträder ca 10 gånger/år. Styrelsen är ansvarig för förbundets strategiska utveckling och kansliet är ansvarig för den operativa verksamheten. 
Årsmötet hålls en gång/år och nästa årsmöte arrangeras under hösten 2019.

Vårt kansli ligger i Stockholm och vi delar lokaler med Folkets hus och parker.