Snart är det dags för årsmötet 2019! I samband med årsmötet så kör vi vår populära inspirationshelg så boka in datumen i kalendern redan nu. Mer information kommer i januari. 

Datum: 23-24 mars
Plats: Stockholm 

Val till förtroendeuppdrag inom Ung Teaterscen 2019
Under årsmötet ska flera personer väljas till förtroendeuppdrag inom Ung Teaterscen. Vi använder hemsidan www.nominera.se/ungteaterscen för att samla in alla nomineringar (förslag) och visa vilka personer som blivit nominerade till olika uppdrag. 

Valberedningen är ansvarig för att samla in alla nomineringar och kommer att presentera ett förslag för årsmötet, med vilka personer som de föreslår till de olika förtroendeuppdragen. Valberedningen består av två personer, Cecilia Fransila och Grigory Backman, och du når dem via: valberedningen@ungteaterscen.se 

Årsmötet 2019 ska välja:

  • Ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Valberedning
  • Verksamhetsrevisorer
  • Auktoriserade revisorer

Deadline för nomineringar är den 13 februari och du använder alltså hemsidan www.nominera.se/ungteaterscen för att nominera personer till förtroendeuppdrag.