Snart är det dags för årsmötet 2019! I samband med årsmötet så kör vi vår populära inspirationshelg så boka in hela helgen 23-24 mars i kalendern redan nu. Sidan uppdateras löpande och om du har några frågor kan du kontakta generalsekretare Anna Wallgren på info@ungteaterscen.se eller 0730 70 18 07.

Datum för inspirationshelgen: 23-24 mars i Stockholm

Årsmöte: Söndagen den 24 mars kl. 11:00-15:30 (preliminär sluttid)

Lokal för årsmöte: Ung Teaterscens kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm 

Vill du vara med? Alla medlemsföreningar har rätt att skicka 2 ombud (gratis). I mån av plats är även andra välkomna att vara med och då kostar det 400 kr i deltagaravgift + resor till/från Stockholm. All info om helgen och anmälan finns samlad i en PDF längst ner på sidan "Inbjudan till årsmöte och inspirationshelg" (skrolla ner)

Anmälan till årsmöte och inspirationshelgen: Alla deltagare anmälar sig via anmälningslänken. Deadline för anmälan är tisdag 26 februari kl. 23:59. https://goo.gl/forms/98F2mFkJL3il18Sj1 


Handlingar till årsmötet 2019
På den här sidan publicerar vi handlingarna till årsmötet (skrolla ner).
Olika handlingar har olika deadlines, enligt stadagan: 

  • 8 veckor innan årsmötet: Styrelsens propositioner ska skickas ut. PUBLICERAT 2019-01-25
  • 4 veckor innan årsmötet: Motioner ska lämnas in till styrelsen. Mejla anna@ungteaterscen.se
  • 2 veckor innan årsmötet: Dagordning, arbetsordning, motioner med motionssvar, årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag ska skickas ut.Lämna in fullmakt för ombud
Varje medlemsförening har rätt att skicka 2 ombud till årsmötet.  Det är ombuden som har rösträtt under årsmötet och ombuden deltar gratis under hela inspirationshelgen och årsmötet. 

Varje medlemsförening behöver skicka in en fullmakt som intygar vilka 2 ombud som blivit utsedda att representera föreningen på Ung Teaterscens årsmöte. Fullmaktsblanketten finns längst ner på denns sida (skrolla ner). Fullmakten ska lämnas in till kansliet senast tisdag 26 februari, via mejl till info@ungteaterscen.se eller via post till Ung Teaterscen, c/o Folket hus och parker, Box 171 94, 104 62 Stockholm.Val till förtroendeuppdrag inom Ung Teaterscen 2019
Under årsmötet ska flera personer väljas till förtroendeuppdrag inom Ung Teaterscen. Vi använder hemsidan www.nominera.se/ungteaterscen för att samla in alla nomineringar (förslag) och visa vilka personer som blivit nominerade till olika uppdrag. 

Valberedningen är ansvarig för att samla in alla nomineringar och kommer att presentera ett förslag för årsmötet, med vilka personer som de föreslår till de olika förtroendeuppdragen. Valberedningen består av två personer, Cecilia Fransila och Grigory Backman, och du når dem via: valberedningen@ungteaterscen.se 

Årsmötet 2019 ska välja:

  • Ordförande
  • Styrelseledamöter
  • Valberedning
  • Verksamhetsrevisorer
  • Auktoriserade revisorer

Deadline för nomineringar är den 13 februari och du använder alltså hemsidan www.nominera.se/ungteaterscen för att nominera personer till förtroendeuppdrag.