UT_logo_orange


NYHET 2019-03-27
Årsmötet är avslutat och medlemmarna har fattat beslut om förbundets framtid.  Som vanligt använde vi teater som metod för att göra årsmötet roligt och begripligt. Deltagarna fick även bekanta sig med förbundets nya kanslilokaler i Stockholm. 
 

”Det känns så sjukt häftigt och samtidigt väldigt nervöst. Jag ser verkligen fram emot att möta fler unga och se hur de växer med hjälp av Ung Teaterscen. Jag hoppas att jag kan vara en bra ordförande och leda förbundet vidare mot nya höjder!" säger Cecilia Fransila, nyvald förbundsordförande för Ung Teaterscen.Sammanlagt deltog 20 ombud från 12 olika föreningar och med på mötet var även styrelsen, förtroendevalda, representanter från medlemsföreningarna (som inte var ombud) samt inbjuda gäster från Amatörteaterns riksförbund (ATR) och Ax - kulturorganisationer i samverkan.

Här är en sammanfattning av besluten som årsmötet fattade: 

  • Cecilia Fransila valdes till ny förbundsordförande (2 år). 
  • Isabel Thorell, Johanna Martinsson, Liv Edor Elgenklöw, Masoud Mohammadi och Oskar Siri valdes till styrelseledmöter (2 år). Carl Toreborg har ett år kvar på mandatperioden och sitter kvar som vice ordförande. 
  • Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen 2018.
  • Årsmötet belsutade att ändra i stadagarna och flytta årsmötet från våren till hösten, med start hösten 2019. 
  • Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019, budget för 2019 och medlemsavgift för 2019 (0 kr). 
 

Stort tack till lysande mötespresidum: Leo Gerdén (mötesordförande) och Stefanie Tagesson (mötessekreterare). Pedagogiska förklaringar varvat med underhållning. Och så blev protokollet signerat och klart samma dag som årsmötet. 

Årsmöte: Söndagen den 24 mars 2019 kl. 11:02-15:15 
Lokal för årsmöte: Ung Teaterscens kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm 

Frågor? Kontakta generalsekreterare Anna Wallgren på info@ungteaterscen.se eller 0730 70 18 07.


Protokoll och handlingar till årsmötet 2019
 Här hittar du protokoll och handlingarna till årsmötet.