styrdokument

Styrdokument är de dokument som beskriver hur förbundet är uppbyggt och hur förbundet ska arbeta. 
Det styrdokumentet som ger den största riktningen för förbundet är våra stagar. 
Vi arbetar även med policys som berättar mer om hur förbundet arbetar med specifika frågor. 

stadgar

policys

Övriga styrdokument