UT_logo_orange

styrelsen

Förbundsstyrelsen 2020
Förbundsstyrelsen 2020

styrelsemöten

Styrelsen är måna om att medlemmarna ska ha insyn i hur förbundet arbetar. Under slutet av 2018 fattade styrelsen ett beslut om att sammanfatta de viktigaste punkterna från styrelsemötena och publicera sammanfattningarna här på hemsidan. Om du har några frågor kring styrelsemötena är du välkommen att kontakta förbundet

Personerna nedan är styrelsen för 2020 som valdes på årsmötet 2019;
Johanna (Yoxx) Martinsson, ordförande  
E-post: ordforande@ungteaterscen.se

Liv Edor Elgenklöw, vice ordförande
E-post: liv@ungteaterscen.se
 
Masoud Mohammadi, vice ordförande 
E-post: masoud@ungteaterscen.se

Isabel Thorell, ledamot 
E-post: isabel@ungteaterscen.se
  
Oskar Siri, ledamot 
E-post: oskar@ungteaterscen.se

Felicia Andersson, ledamot 
E-post: felicia@ungteaterscen.se

Mötessammanfattningar

7 december 2019 

 • Styrelsen diskuterade om villkor för reseersättning när man åker med bil då det är mindre miljövänligt val.
 • Luciabonus betalas ut till de föreningar som årsrapporterar senast den 13 december.
 • Oskar Siri var på LSUs årsmöte.


31 oktober 2019 (konstituerande möte med nya styrelsen)

 • Den nya styrelsen består av ordförande Johanna Martinsson, vice ordföranden Masoud Mohammadi och Liv Edor Elgenklöw, Isabel J. Thorell, Oskar Siri samt nyinvalde ledamoten Felicia Andersson.
 • Till förbundsstyrelsens arbetsutskott (AU) valdes ordförande samt vice ordföranden.
 • Till internationell representant valdes Felicia Andersson.
 • Till firmatecknare valdes Johanna Martinsson och Saga Löved.


21 oktober 2019 

15 oktober 2019 

 • Den 16 oktober är sista dagen att skicka ut handlingar till årsmötet. Anna Wallgren är ansvarig för detta.
 • Styrelsen vill medverka på LSUs årsmöte och ser över möjligheterna att delta. Kansliet får i uppdrag att anmäla: Johanna, Masoud, Saga.
 • Styrelsen beslutar att inför ett resebidrag på 1500:-/spelande grupp till regionala LÄNK-festivaler.


24 september 2019 

1 september 2019 

 • Rapport från telefonmöte med Emelie Weski, som kandiderar till ordförande/vice ordförande för LSU. 
 • Genomgång av styrelsens protpositioner till årsmötet: Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 och Medlemsavgift 2020. 


24-25 augusti (styrelsehelg i Stockholm)

4 augusti 2019 

 • Vik generalsekreterare Anna Wallgren har varit i Almedalen
 • Generalsekreterare Saga Löved (fd Hedberg) är påväg tillbaka från föräldraledigheten
 • Festivalgruppen arbetar inför Ung Teaterfestival med att få fler spelande grupper och workshopledare att delta


17 juni 2019 

8-9 juni 2019 (styrelsehelg i Stockholm)

 • Styrelsen hade en workshop där styrelsen brainstormade idéer till verksamhetsplanen 2019. 
 • Styrelsen och kansliet fortsatte arbetet med Ung Teaterfestival 2019.


22 maj 2019

 • Styrelsen fastställer arbetsordningen
 • Styrelsen godkänner den utskickade versionen av SAR:s samverkansdokument (Svenskt amatörteaterråd). 


11-12 maj 2019 (styrelsehelg i Stockholm)

31 mars 2019 (konstituerande möte med nya styrelsen)

20 mars  2019 

10 mars 2019 

9-10 januari 2019 

 • Styrelsen antog miljöpolicyn.
 • Arbetet fortsatte med att planera inför årsmötet.


22 januari 2019 

 • Diskussioner fördes kring utkast av miljöpolicyn.
 • Styrelsen beslutar om att anta propositionen kring att flytta årsmötet till hösten.
 • Styrelsen och kansliet förde diskussioner kring årsmötet och inspirationshelgen.
 • Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att skriva en rutin för att hantera känsliga ärenden.


13 januari 2019

 • Anna Wallgren, vikarierande generalsekreterare (GS), höll en presentation om sig själv.
 • Styrelsen beslutade om att lägga till Anna Wallgren (vikarierande GS) som ny firmatecknare.
 • Styrelsen beslutade om att anta propositionerna: Verksamhetsberättelse 2018, Budget 2019 och Verksamhetsplan 2019. Propositioner är de förslag som styrelsen lämnar till årsmötet.


16 december 2018

 • Styrelsen beslutar kring nya mötessammanfattningar och antar ny rutin kring mötessammanfattare.
 • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, och budget inför årsmötet jobbas vidare med.
 • Miljöpolicy har arbetats med, och styrelsen diskuterar vidare kring om den ska vara en proposition eller övrig fråga under årsmötet. Inget beslut tas.
 • Årsmötet 2019 diskuteras, och styrelsen kommer jobba för att göra ett tillgängligt, lärorikt, och mäktigt årsmöte.
Styrelsemöte 11-12 maj 2019. Från vänster: Cecilia Fransila (ordförande), Liv Edor Elgenklöw, Carl Toreborg, Masoud Mohammadi och Oskar Siri. Liggande: Isabell Thorell. Saknas på bilden: Johanna Martinsson.
Styrelsemöte 11-12 maj 2019. Från vänster: Cecilia Fransila (ordförande), Liv Edor Elgenklöw, Carl Toreborg, Masoud Mohammadi och Oskar Siri. Liggande: Isabell Thorell. Saknas på bilden: Johanna Martinsson.
Senast uppdaterad: 2019-11-07