UT_logo_orange

styrelsen

styrelsemöten

Styrelsen är måna om att medlemmarna ska ha insyn i hur förbundet arbetar. Under slutet av 2018 fattade styrelsen ett beslut om att sammanfatta de viktigaste punkterna från styrelsemötena och publicera sammanfattningarna här på hemsidan. Om du har några frågor kring styrelsemötena är du välkommen att kontakta förbundet

Cecilia Fransila, ordförande  
E-post: ordforande@ungteaterscen.se
 
Carl Toreborg, vice ordförande 
E-post: carl@ungteaterscen.se
 
Isabel Thorell, ledamot 
E-post: isabel@ungteaterscen.se
 
Johanna Martinsson, ledamot 
E-post: johanna@ungteaterscen.se
 
Liv Edor Elgenklöw, ledamot 
E-post: liv@ungteaterscen.se
 
Masoud Mohammadi, ledamot 
E-post: masoud@ungteaterscen.se
 
Oskar Siri, ledamot 
E-post: oskar@ungteaterscen.se


1 september 2019 

 • Rapport från telefonmöte med Emelie Weski, som kandiderar till ordförande/vice ordförande för LSU. 
 • Genomgång av styrelsens protpositioner till årsmötet: Budget 2020, Verksamhetsplan 2020 och Medlemsavgift 2020. 


24-25 augusti (styrelsehelg i Stockholm)

4 augusti 2019 

 • Vik generalsekreterare Anna Wallgren har varit i Almedalen
 • Generalsekreterare Saga Löved (fd Hedberg) är påväg tillbaka från föräldraledigheten
 • Festivalgruppen arbetar inför Ung Teaterfestival med att få fler spelande grupper och workshopledare att delta


17 juni 2019 

8-9 juni 2019 (styrelsehelg i Stockholm)

 • Styrelsen hade en workshop där styrelsen brainstormade idéer till verksamhetsplanen 2019. 
 • Styrelsen och kansliet fortsatte arbetet med Ung Teaterfestival 2019.


22 maj 2019

 • Styrelsen fastställer arbetsordningen
 • Styrelsen godkänner den utskickade versionen av SAR:s samverkansdokument (Svenskt amatörteaterråd). 


11-12 maj 2019 (styrelsehelg i Stockholm)

31 mars 2019 (konstituerande möte med nya styrelsen)

20 mars  2019 

10 mars 2019 

9-10 januari 2019 

 • Styrelsen antog miljöpolicyn.
 • Arbetet fortsatte med att planera inför årsmötet.


22 januari 2019 

 • Diskussioner fördes kring utkast av miljöpolicyn.
 • Styrelsen beslutar om att anta propositionen kring att flytta årsmötet till hösten.
 • Styrelsen och kansliet förde diskussioner kring årsmötet och inspirationshelgen.
 • Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att skriva en rutin för att hantera känsliga ärenden.


13 januari 2019

 • Anna Wallgren, vikarierande generalsekreterare (GS), höll en presentation om sig själv.
 • Styrelsen beslutade om att lägga till Anna Wallgren (vikarierande GS) som ny firmatecknare.
 • Styrelsen beslutade om att anta propositionerna: Verksamhetsberättelse 2018, Budget 2019 och Verksamhetsplan 2019. Propositioner är de förslag som styrelsen lämnar till årsmötet.

16 december 2018
 • Styrelsen beslutar kring nya mötessammanfattningar och antar ny rutin kring mötessammanfattare.
 • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, och budget inför årsmötet jobbas vidare med.
 • Miljöpolicy har arbetats med, och styrelsen diskuterar vidare kring om den ska vara en proposition eller övrig fråga under årsmötet. Inget beslut tas.
 • Årsmötet 2019 diskuteras, och styrelsen kommer jobba för att göra ett tillgängligt, lärorikt, och mäktigt årsmöte.
Styrelsemöte 11-12 maj 2019. Från vänster: Cecilia Fransila (ordförande), Liv Edor Elgenklöw, Carl Toreborg, Masoud Mohammadi och Oskar Siri. Liggande: Isabell Thorell. Saknas på bilden: Johanna Martinsson.
Styrelsemöte 11-12 maj 2019. Från vänster: Cecilia Fransila (ordförande), Liv Edor Elgenklöw, Carl Toreborg, Masoud Mohammadi och Oskar Siri. Liggande: Isabell Thorell. Saknas på bilden: Johanna Martinsson.
Senast uppdaterad: 2019-08-04