UT_logo_orange

styrelsemöte 16 december 2018

Närvarande: Anna K Liljeblad, Viggo Hangård, Moa Rönngren, Carl Toreborg (§100-111), Saga Hedberg (kansli)

Sammanfattning av styrelsemöte 16 december 2018:

  • Styrelsen beslutar kring nya mötessammanfattningar och antar ny rutin kring mötessammanfattare.
  • Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, och budget inför årsmötet jobbas vidare med.
  • Miljöpolicy har arbetats med, och styrelsen diskuterar vidare kring om den ska vara en proposition eller övrig fråga under årsmötet. Inget beslut tas.
  • Årsmötet 2019 diskuteras, och styrelsen kommer jobba för att göra ett tillgängligt, lärorikt, och mäktigt årsmöte.