UT_logo_orange

Årsmötet är det högst beslutande organet i förbundet. Ska vi ha kurser, anordna festivaler, kanske ett teaterläger och hur ska vi se till att fler personer hittar till oss? Allt det är det medlemmarna som bestämmer och därför är det viktigt att så många medlemsföreningar som möjligt kommer till årsmötet och gör sin röst hörd. 
Vad som gäller för årsmötet kan du läsa mer om i våra stadgar.
Handlingarna till årsmötet kommer upp på hemsidan så snart de är klara. 

ombud

Varje ombud har rätt att skicka två ombud med rösträtt. Föreningen behöver skicka in en fullmakt som visar vilka som är utsedda till ombud. 

Ifall ni har fler som är intresserade av att närvara på årsmötet så är det väldigt roligt men det sker i mån av plats. Hör av er till kansliet så försöker vi lösa detta. 

 

handlingar

Dagordningen och handlingar till årsmötet lägger vi upp så snart de är klara.
Ifall ni har några frågor kring dessa så får ni gärna höra av er till styrelsen eller kansliet.

valberedningen

Är du eller känner du de nya krafterna som behövs till vår styrelse och valberedning?
I så fall är det till valberedningen du hör av dig.

Att vara aktiv i ett förbund är ansvarsfullt och samtidigt väldigt lärorikt och roligt. Inga förkunskaper krävs däremot en nyfikenhet och ett intresse för amatörteater i Sverige. Vill du veta mer om hur styrelsen arbetar i Ung Teaterscen så kan du höra av dig till vår ordförande, Anna K. Liljeblad

Mat och boende

Mat: Frukost avnjuts tillsammans innan årsmötet börjar.
Lättare lunch servars i anslutning till årsmötet. 
Boende: Gratis i masslogi
Pris: För de som deltar som ombud står Ung Teaterscen för alla kostnader.