arbetsgrupper

Vill du vara med och förändra förbundet? Då passar du i en av våra arbetsgrupper. 
Vi söker just nu efter personer som är intresserade av festivaler, marknadsföring, vara med och påverka, kurser och att träffa andra som är engagerade i amatörteatern. 
Det krävs olika saker för de olika grupperna men det finns något för alla. 
Anmäl dig till en specifik grupp här.

medlemsförmåner

teaterfestival 2018

Idag får våra föreningar bland annat ett föreningsbidrag, möjlighet att söka reseersättning, produktionsbidrag och subventionerade kurser. Men är det det föreningarna helst av allt vill ha? Under 2017 kommer vi utreda vilka medlemsförmåner förbundet har och ifall det finns nya förmåner vi ska utveckla. Om du har tankar, idéer eller förslag så får du gärna vara med i denna arbetsgrupp. 
Förväntningar: Du förväntas delta på de möten som den gruppansvariga kallar till 
Tidsåtgång: Minst 2 möten á 1h
 

April 2018 är det dags för nästa teaterfestival och årsmöte! Vi kommer hålla till i Vadstena och dagarna kommer fyllas av ... ja, vad kommer de fyllas av? Det är just det denna arbetsgrupp kommer att spåna fram. Tankar finns kring workshops, föreställningar och övningar men vilka föreställningar som väljs ut och vilka aktiviteter som genomförs är upp till arbetsgruppen.
Förväntningar:
* Vara med på möten ca 1 gång/månad
* Vara aktiv i en onlinebaserad grupp (t.ex. facebook)
* Komma med tankar, synpunkter och idéer
Tidsåtgång: Minst ca 2-4h/månad

jämställdhet

utbildningsgrupp

Är du intresserad av att arbeta med jämställdhet? 
Vad innebär den frågan för dig i din förening? 
Under 2017 arbetar förbundet med representation i allt från den egna gruppen, till föreningens styrelse, i medlemsrekrytering såväl som i nationella uppdrag. 
Förväntningar: Du kan engagera dig i olika typer av uppdrag. Hör av dig för mer information. 
Tidsåtgång: Minst 1 möte/år 
 

Ung Teaterscen arrangerar kontinuerligt utbildningar för förbundets medlemmar, ibland i samarbete med andra förbund (t.ex. ATR) Utbildningsgruppens syfte är att spåna på vilken typ av kurser förbundet ska erbjuda. Är det sminkkurs som är mest intressant? Eller kanske ett sommarläger för barn? Kanske är det en helgworkshop på ett slott för ungdomar som är mest intressant just nu? 
Förväntningar: Träffas 1-2 gånger/år för att spåna idéer
Tidsåtgång: Minst ca 2h/tillfälle, 2 gånger/år