UT_logo_orange

Digital teaterledarutbildning

Från idé till färdig föreställning

Under denna kurs kommer vi gå igenom teaterprocessen och lägger extra fokus på gruppdynamik, produktionsplanering, upphovsrätt, ledarskapet, regi, kommunikation, och marknadsföring. Totalt träffas vi fem gånger varav en träff är en fysisk helgträff i Stockholm och de andra fyra träffarna sker på distans. 
Du kommer få en vänpedagog som du kan diskutera pedagogiska utmaningar med under kursens gång samt få tillgång till ett forum där du löpande får tips på övningar, få ta del av inspirerande material samt samtala med de andra kursdeltagarna mellan tillfällena.   
Kursen kommer ledas av den erfarna teaterpedagogen Saga Löved med över 20 års erfarenhet av amatörteatern och ledarskap. Du kommer även få träffa gästpedagoger och inspiratörer från amatörteatern såväl som den professionella teatern.

Datum: Våren 2020 
•  Kurshelg 8-9 februari 
•  Fyra digitala under februari - juni 

Deltagare: 
Det här är kursen för dig som har viss ledarerfarenhet eller som har tidigare erfarenhet av teater och nu står i begrepp att leda din första teatergrupp.  
Från 15 år. 

Kostnad
15-18 år: 200 kr
19 år och äldre: 500 kr
 

Det här ingår:
• Resa till Stockholm 
• Boende & mat under helgträffen
• 4 digitala träffar
• Kursmaterial 

Följ oss på Instagram och Facebook!

mer information

Läs mer om kursen, dess pedagoger, datum och tider.