Kurshelg i november

Vad kan vara bättre än att spendera en kurshelg tillsammans med andra teaterentusiaster mitt i mörka november. Åk en hel bil från föreningen och ta del av de olika kurserna. Vi ses alla över måltiderna (frukost, lunch och middag) och på lördagskvällen så umgås vi med en gemensam kvällsaktivitet. 
Plats: Hällefors folkhögskola
Boende: Masslogi i sovsal ingår i priset. Ifall du hellre vill sova i säng så finns möjlighet att sova på Hällefors vandrarhem eller Hellefors Herrgård.
Mat: Ingår i priset.
Anmälan: Sista anmälningsdag 19 oktober 
Anmäler er här eller kicka ett mail (med namn, förening, födelsenummer, adress, fakturaadress, vilken kurs, önskad boendeform, kostpreferenser) till utbildning@atr.nu eller till info@ungteaterscen.se 


NORMKREATIV GESTALTNING
PÅ SCENEN
Datum: 11-12 november 
Kursledare: Gunilla Edemo
Antal platser: Minst 3/Max 12
Pris: 600 kr för medlemmar 14 - 20 år i ATR/ Ung Teaterscen 
1200 kr för övriga medlemmar
2400 kr för ej medlemmar
Beskrivning: Skådespelarkurs med inriktning på improvisation och en mångfald av gestaltnings- möjligheter. Vi leker med normer och stereotyper och diskuterar vad de berättar om kön och makt i våra liv på och utanför teaterscenen. Normer kan göra vissa handlingar och kroppsliga uttryck möjliga och begripliga, medan andra handling- ar och uttryck kan upplevas som omöjliga och obegripliga. Improvisation är ett lekfullt sätt att både undersöka begränsningar och skapa er möjligheter att gestalta och berätta på scenen. 


DET DU INTE VISSTE OM STYRELSEARBETE
Datum: 11 november 
Kursledare: Mats Wenlöf & Saga Hedberg
Antal platser: Minst 3/Max 15
Pris: 300 kr
Beskrivning
* Rättigheter/skyldigheter i styrelsen
* Ansvarsfördelning
* Grunderna i styrelsearbetet
* De olika funktionerna - ordförande, sekreterare,
kassör, ledamot, suppleant,revisor, valberedning
* Att utforma ett årsmöte
* Medlemsdemokrati
* Inkluderande medlemsrekrytering
* Civilsamhället
* Förbund - vad är det? (ATR och Ung Teaterscen)
* Uppföranderätt
MARKNADSFÖRING FÖR FÖRENINGAR
Datum: 12 november 
Kursledare: Emilie Johansson
Antal platser: Minst 3/Max 15
Pris: 300 kr
Beskrivning: En kurs där du får de verktyg som behövs för att lyckas med din kommunikation. Vi går igenom olika kanaler som finns och hur du bäst använder dem. Under kursen har du möjlighet att utgå från den egna föreningen och undersöka hur du kan förbättra marknadsföringen och nå ut med din verksamhet till nya medlemmar. 

Det kommer vara en intressant och rolig utbildning med en workshopledare som har en positiv energi och stor erfarenhet av att marknadsföra ideell verksamhet.