UT_logo_orange

anmälningsvillkor

Kursstart, bekräftelse och kallelse
När du anmält dig till en kurs får du en bekräftelse på din anmälan. Anmäler du dig innan den 15 augusti kommer bekräftelsen efter den 15 augusti. Innan kursen startar får du ett mail med mer praktisk information.  

Kursavgift och betalning
Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen och i din anmälningsbekräftelse. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Inställd kurs eller ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du alltid rätt att återfå den kursavgiften som du har betalt. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Ångerrätt
Enligt lagen (2014:14) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen).
Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
Om det är mindre än 14 dagar mellan din anmälan och att kursen inleds kommer du behöva lämna ett särskilt samtycke till att ångerrätten inte omfattar kursen. 
Om du bokat din kurs genom att fysiskt besöka vår expedition gäller inte din ångerrätt enligt denna punkt.
Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss innan ångerfristen löper ut.

Avbeställning efter ångerfristen
Efter att ångerfristen löpt ut är din ångerrätt förbrukad. Du har dock fortfarande möjlighet att avbeställa kursen efter att ångerrätten förfallit.
Om du avbeställer kursen efter att ångerfristen löpt ut men före kursstart har du rätt till återbetalning av kursavgiften med avdrag för administrativa kostnader som inte kan undvikas trots avbeställningen. Denna administrationsavgift är 10 % av kursavgiften, dock lägst 100 kronor.
Om du avbeställer kursen mindre än två veckor innan kursstart eller avbryter en påbörjad kurs är du skyldig att betala hela kursavgiften. 
Om någon annan kan ta din plats och erlägga full betalning kommer du endast bli fakturerad administrationsavgiften.