Årsmöte 2022

ÅRSMÖTE 2022

Ung Teaterscen bjuder härmed in våra medlemsföreningar till årsmöte. Årsmötet kommer att genomföras fysiskt och digitalt den 12e november 2022 klockan 10:00-16:00 med paus för lunch. Medlemmar kan delta digitalt eller fysiskt. Varje förening kommer ha möjlighet att skicka två ombud till Stockholm, Ung Teaterscen står för omkostnaderna. Mer information om det kommer snart.

Rösträtt

Alla medlemsföreningar som uppfyller våra kriterier för medlemskap och har genomfört sin årsrapportering i eBas för 2021 har rösträtt på årsmötet. Kriterierna finns här.

Anmälan av ombud

Anmälan av ombud sker här. Fullmakt skickas in till kansliet senast två veckor innan årsmötet, den 29e oktober. Du hittar fullmakten här.

Motioner och handlingar

Motioner skall inkomma till förbundsstyrelsen senast den 15e oktober. Vill du skriva en motion? Här finns en mall. Motionen skickas till ​info@ungteaterscen.se.

Handlingarna för årsmötet kommer att skickas ut senast två veckor innan mötet till anmälda ombud, den 29e oktober.

Ny förbundsstyrelse 2023

Vill du sitta i Ung Teaterscens förbundsstyrelse? Eller känner du någon som skulle passa bra i styrelsen? Valberedningen letar nu efter kandidater och enklast att tipsa/anmäla intresse gör du genom ​detta formulär.Guide till årsmötet

Vi kommer skicka ut en guide till hur de digitala verktygen fungerar till de anmälda deltagarna senast en vecka innan årsmötet.

Vid frågor, kontakta ​info@ungteaterscen.se​ eller generalsekreterare på ​0730-701807.

Förslag till dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande

 2. Fastställande av röstlängd

 3. Fråga om stadgeenligt utlysande

 4. Val av mötespresidium

  1. Val av mötesordförande

  2. Val av mötessekreterare

 5. Val av två justerare tillika rösträknare

 6. Fastställande av årsmötets arbetsordning

 7. Fastställande av dagordning

 8. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

 9. Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår

 10. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår

 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse

 12. Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår

 13. Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår

 14. Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår

 15. Förbundsstyrelsens propositioner

  1. Verksamhetsplan

  2. Budget

  3. Medlemsavgift

  4. Övriga propositioner

 16. Inkomna motioner

 17. Val

  1. Val av ordförande

  2. Val av vice ordförande

  3. Val av styrelseledamöter

  4. Val av valberedning

  5. Val av verksamhetsrevisor

  6. Val av auktoriserad revisor

 18. Övriga frågor

 19. Mötets avslutande


Samlade handlingar.pdf

Samlade handlingar årsmöte 2022