Styrelsen

Här är Ung Teaterscens styrelse.

Oskar Siri

Ordförande

ordforande@ungteaterscen.se

Johanna (Yoxx) Martinsson

Vice ordförande

yoxx@ungteaterscen.se

Ludvig Hansén

Ledamot

ludvig@ungteaterscen.se

Hjalmar Hellström

Ledamot

hjalmar@ungteaterscen.se

Nadine Holmberg

Ledamot

nadine@ungteaterscen.se

Isak Svallhed

Ledamot

isak@ungteaterscen.se

Anton Ekholm

Ledamot

anton@ungteaterscen.se