Styrdokument

Styrdokument är de dokument som beskriver hur Ung Teaterscen är uppbyggt och hur vi ska arbeta.

Det styrdokumentet som ger den främsta riktningen för förbundet är våra stagar. Vi arbetar även med policys som berättar mer om hur förbundet arbetar med specifika frågor. Här finns också arbetsordningen för styrelsen, valberedningen och verksamhetsrevisorn som beskriver hur de ska arbeta.

Ung Teaterscens stadgar (antagna årsmötet 2023).pdf

Ung Teaterscens stadgar, antagna på årsmötet 2023

Miljöpolicy 2019-02-09.pdf

Miljöpolicy

Personuppgiftspolicy.pdf

Personuppgifts-policy

STYRELSENS ARBETSORDNING 2019.pdf

Arbetsordning styrelse

Arbetsordning - Valberedningen - 2018.pdf

Arbetsordning valberedning

Arbetsordning för verksamhetsrevisor 2019.pdf

Arbetsordning verksamhetsrevisor