Internationella samarbeten

Ung Teaterscen är del av flera internationella amatörteaternätverk. På denna sida kan du läsa mer om vad vi gör tillsammans.

Ung Teaterscen är del av Association Internationale du Théâtre Amateur/International Amateur Theatre Association (AITA/IATA) och North European Amateur Theatre Alliance (NEATA). Sverige har fått en förfrågan om att stå värd för en NEATA-festival 2022. En arbetsgrupp utsedd av Sveriges Amatörteaterråd (SAR) håller just nu på att undersöka möjligheterna. Mer info kommer!

På en NEATA-festival är det människor inom amatörteatern i de nordiska och baltiska länderna som samlas. Varje land har möjlighet att skicka varsin spelande grupp till värdlandet. Där spelar man upp sin pjäs och tar del av de andra länderna föreställningar, deltar i workshops och lär sig av likasinnade från andra kulturer.