Internationella samarbeten

Ung Teaterscen är del av flera internationella amatörteaternätverk. På denna sida kan du läsa mer om vad vi gör tillsammans.

Ung Teaterscen är del av Association Internationale du Théâtre Amateur/International Amateur Theatre Association (AITA/IATA) och North European Amateur Theatre Alliance (NEATA).


Under 2022 stod Ung Teaterscen värd för NEATA Youth's läger för ungdomsrepresentanter från alla NEATAs medlemsländer. Här kan du läsa en kort rapport om lägret. Lägret genomfördes med stöd av Nordisk kulturkontakt.

På en NEATA-festival är det människor inom amatörteatern i de nordiska och baltiska länderna som samlas. Varje land har möjlighet att skicka varsin spelande grupp till värdlandet. Där spelar man upp sin pjäs och tar del av de andra länderna föreställningar, deltar i workshops och lär sig av likasinnade från andra kulturer.