Nätverkshelg för teaterledare

Tillsammans med Vänd oss inte ryggen/Fryshuset och Riksteatern barn & unga bjuder i in till en kreativ och inspirerande nätverkshelg för teaterledare!


Vi välkomnar alla teater- och dramapedagoger, teaterledare och teaterlärare till en nätverkshelg, den 27-28 november. Under två dagar kommer vi att reflektera, workshoppa, fortbildas, samtala och skapa möten och nya insikter samt utbyta kunskaper inom drama och teater.⁠

Dagarna kommer att bestå av olika praktiska och teoretiska workshops. Vi planerar för workshops i scenografi, improvisationsteater, röst och rörelse samt även för en skrivarverkstad och för att skapa forum för samtal kring pedagogiska dilemman.⁠

Och vet du: det är gratis!⁠

Läs mer och anmäl dig
här.