Teaterledarutbildning

Ung Teaterscens teaterledarutbildning är en ny satsning på unga teaterledare

Utbildningen löper från HT 2023 till VT 2024. Efter den är avslutad kommer vi utvärdera och se om det finns intresse för en ny omgång!