Årsrapportering

En årsrapport är en rapport om det gångna året ni som medlemsförening skickar in till Ung Teaterscen. Den ligger som grund för att ni ska kunna fortsätta vara medlemmar i Ung Teaterscen och få bidrag av oss.

Årsrapporteringen görs varje år och består av tre delar; årsmötesprotokoll, årsmötesrapport och medlemslista


Allt detta görs i vårt medlemsregister eBas och deadline är den 31 december.  Här nedanför finns en guide om hur ni årsrapporterar i eBas.

En snabbguide till årsrapporteringen i eBas.pdf