Bidrag

Det finns två former av bidrag för våra medlemmar: förenings- och projektbidrag. Det finns också ett värvningsbidrag för er som i dagsläget inte når våra kriterier för att vara medlemmar.

Det är inte svårt att söka och få bidrag och vi hjälper gärna till. Kontakta kansliet för att bolla idéer eller ställa frågor. Välkommen med er ansökan! 

Föreningsbidrag

Projektbidrag

Medlemsföreningar i Ung Teaterscen kan söka projektbidrag. Maxbelopp som utbetalas per bidrag är 5000 kr.

Bidraget söks via eBas.

Värvningsbidrag

Värvningsbidrag

Är ni en medlemsförening som inte når upp till gränsen på minst 60% ungdomsmedlemmar? Ni kan söka bidrag för att komma över gränsen. 


Sök bidraget genom att lämna in en beskrivning av hur ni tänker värva fler ungdomsmedlemmar och en budget.  

Bidraget söks via eBas. För att få tillgång till eBas, maila oss på info@ungteaterscen.se.

Vi hjälper er att söka projektbidrag från andra! 

Ung Teaterscen kan hjälpa till att söka större projektmedel från exempelvis kommuner, regioner, fonder och stiftelser. Kontakta kansliet i god tid innan projektet är tänkt att starta. Maila info@ungteaterscen.se för frågor eller mer information.

Riktlinjer för föreningsbidrag

Riktlinjer för föreningsbidrag 2019.pdf

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag.docx

Blankett projektbidrag

Ansökan projektbidrag.docx

Blankett värvningsbidrag

Ansökan värvningsbidrag.docx