Bidrag

Det finns tre former av bidrag för våra medlemmar: förenings-, projekt- och coronabidrag. Det finns också ett värvningsbidrag för er som i dagsläget inte når våra kriterier för att bli medlemmar.

Det finns många fördelar med att vara med i Ung Teaterscen. Förutom att du får delta i våra kurser, träffar och festivalen till billiga priser så kan din förening söka pengar för att driva förening eller arrangera projekt. Det är inte svårt att söka och få bidrag och vi hjälper gärna till. Kontakta kansliet för att bolla idéer eller ställa frågor. Välkommen med er ansökan!

Föreningsbidrag

Föreningsbidraget betalas ut automatiskt ut en gång per år till medlemsföreningarna. Bidraget är 1000 kr/förening plus 20 kr/medlem i åldern 6-25 år. Föreningsbidraget betalas ut efter att föreningen rapporterat in uppgifter i eBas.

De uppgifter som föreningen behöver uppdatera är årsmötesrapport, ladda upp föreningens årsmötesprotokoll och antal medlemmar totalt (även de medlemmar som inte är 6-25 år).

Projektbidrag

Medlemsföreningar i Ung Teaterscen kan söka projektbidrag. Maxbelopp som utbetalas per bidrag är 5000 kr.

  • Medlemsföreningen måste ha rapporterat in föregående års medlemsantal i eBas.

  • Projektbidraget ska inte användas för att finansiera ordinarie verksamhet.

  • En förening kan totalt beviljas 20 000 kr under ett år (för fyra separata projekt).

  • Ansökan ska innehålla budget och projektbeskrivning.

Bidraget söks via eBas.

Värvningsbidrag

Värvningsbidrag

Som ungdomsförbund satsar Ung Teaterscen på att ha en stor del medlemmar i åldern 6-25 år. Är ni en medlemsförening som inte når upp till gränsen på minst 60% ungdomsmedlemmar? Ni kan söka bidrag för att komma över gränsen. Bidraget är på 2500 kr och varje förening kan beviljas max 10 000 kr per år. Sök bidraget genom att lämna in en beskrivning av hur ni tänker värva fler ungdomsmedlemmar och en budget.

Bidraget söks via eBas. För att få tillgång till eBas, maila oss på info@ungteaterscen.se.

Vi hjälper er att söka projektbidrag från andra!

Ung Teaterscen kan hjälpa till att söka större projektmedel från exempelvis kommuner, regioner, fonder och stiftelser. Kontakta kansliet i god tid innan projektet är tänkt att starta. Maila info@ungteaterscen.se för frågor eller mer information.

Riktlinjer för föreningsbidrag

Riktlinjer för föreningsbidrag 2019.pdf

Redovisning av bidrag

Redovisning av bidrag.docx

Blankett projektbidrag

Ansökan projektbidrag.docx

Blankett värvningsbidrag

Ansökan värvningsbidrag.docx