Årsmöten

Årsmötet är Ung Teaterscens högst beslutande organ. Där får alla medlemmar tycka till om hur vi ska arbeta och vad vi ska göra.

Nästa årsmöte kommer att hållas under hösten 2021. Det senaste årsmötet genomfördes digitalt den 28 november 2020. Totalt var det 17 personer, varav 9 personer var röstberättigade ombud från Ung Teaterscens medlemsföreningar.


På årsmötet antogs bl.a. styrelsens strategiska prioritering för 2021-2023, styrelsens proposition att tillsätta en utredning om ett eventuellt införande av medlemsavgift och en ny styrelse valdes.


Styrelsen 2021 består av:

Johanna Martinsson (ordförande, omval), Oskar Siri (vice ordförande, nyval), Felicia Andersson (ledamot, omval), Elias Pihl (ledamot, nyval), Hjalmar Hellström (ledamot, nyval) och Nadine Holmberg (ledamot, nyval).