Förbundet

Ung Teaterscen är barn och ungas röst i teatersverige!

Vi är ett ungdomsförbund som arbetar för att amatörteater och annan amatörscenkonst ska ha en självklar plats i allas liv. Därför samlar vi barn- och ungdomsföreningar med de inriktningarna runt om i hela Sverige. Vi är en demokratisk mötesplats för våra medlemmar och vi anordnar teaterfestivaler, kurser, workshops och samarbetar med professionella aktörer och institutioner inom scenkonst.

Ung Teaterscen startade 2012 och hette då ATR Ung, eftersom vi började som ett ungdomsförbund till Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Vi arbetar med och för barn och unga. Det betyder att vi inte är vuxna som arrangerar aktiviteter för barn och unga, utan att barn och unga själva är med i vår styrelse, i våra projekt och på våra årsmöten. Det blir helt enkelt bäst då.

Förbundet har en förbundsstyrelse som sammanträder ca 10 gånger/år. Styrelsen är ansvarig för förbundets strategiska utveckling och är utspridda över hela landet. Kansliet är ansvariga för den operativa verksamheten och har sitt kontor i Stockholm. 

Vi är medlemmar i Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU),  (AX) - kulturorganisationer i samverkan och har ett nära samarbete med Amatörteaterns Riksförbund (ATR). Vi finansieras till stor del av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).