Scen utanför C

Scen utanför C är Ung Teaterscen största projekt hittills. Här kan du läsa mer om det.

Följ vår resa på projektets instagram.

Scen utanför C är en en tvåårig satsning med start hösten 2022. Inom projektet kommer vi starta upp scenkonstverksamhet av unga, för unga, i socioekonomiskt utsatta områden i storstäderna - Stockholm, Göteborg och Malmö. Målet med projektet är att unga på dessa platser ska få större tillgång till scenkonsten men också att ge scenkonsten tillgång till fler röster och erfarenheter. Projektet är ett samarbetsprojekt med Riksteatern.

Om ni vill komma i kontakt med projektledare eller någon av våra teaterledare så kolla in vårt kontakt-sida.

Med stöd av: