Rapport från Youth Action Week

Vår vice förbundsordförande Oskar var på Youth Action Week. Här är hans rapport från det evenemanget!

Förord
Under den föregående veckan (v. 26, 2022) var jag, Vice Förbundsordförande Oskar Siri, i Strasbourg för att delta på Europarådets flaggskepp event Youth Action Week under kampanjen Democracy Here | Democracy Now. Här kommer en kort rapport om eventet, vad jag tar med mig från veckan och vad som kommer att hända framöver.

Rapport
Först och främst vill jag gå in på vad Europarådet, Europarådets kampanj Democracy Here | Democracy Now och eventet Youth Action Week är för något. Europarådet är en internationell organisation för mänskliga rättigheter. Den skiljer sig från Europeiska Unionen och är alltså en självständig mellanstatlig organisation inom och lite utom Europa, och jobbar främst med mänskliga rättigheter. Under året 2022 arbetar rådet med kampanjen Democracy Here | Democracy now, vars flaggskepp event är Youth Action Week. Youth Action Week samlade runt 450 ungdomar från de 46 medlemsländerna och även från utanför rådet för att diskutera och återuppliva demokratin. Frågor som människors rättigheter och hets mot folkgrupp till meningsfullt ungdomsdeltagande och digitalisering låg på bordet under plenarsammanträden, arbetsgrupper och de cirka 22 workshopen vi deltagare blev indelade i.

Eventet tog plats i det som man kallar för Europa Kvarteret i Strasbourg, där byggnader som palais de l'europe, European Youth Center, EDQM och Europaparlamentet ligger. Våra möten och sammanträden tog plats i de tre förstnämnda för att nämna några. Vi fick kunskap och inspiration från diverse keynote speakers på de olika teman vi berörde, själv deltog jag i workshopen Hate Speech and Freedom of Expression tillsammans med en rad olika länder, bland annat Moldavien, Turkiet, Ukraina, Estland, Frankrike, Belgien, Palestina, Sverige (jag), Polen och några andra länder. Våra respektive workshops fick kunskap om ämnet och vi identifierade tillsammans de olika problem och hot vi ser, för att därefter ta fram konkreta förslag till förändring, rekommendationer eller liknande till medlemsländer och makthavare inom medlemsländerna.

I slutet av konferensen samlades vi i plenum för att presentera 50 Calls for Action (rättare sagt blev det nog betydligt fler än 50 st) och för att sedan fira 50 år av ungdomssektorn i Europarådet. Förutom alla workshops fick vi tillfälle att träffa andra ungdomar inom ungdomsrörelsen inom och utom Europa, och dessutom träffade vi den svenska ambassadören och ständiga representationen till Europarådet.


Vad tar jag med mig från veckan? Förutom nya vänner för livet från olika länder och ny kunskap om Europarådet, demokrati, demokratins hot och vikten av att hålla koll på sina grejer i centrala paris tar jag även med mig ett stort bagage med inspiration, nytt engagemang och en stark fortsatt vilja att värna om vår demokrati. Flaggskeppseventet är inte slutet av Europarådets demokratikampanj, utan det är bara ett startskott. Vi ungdomar som kom hem under helgen från Strasbourg har delat med sig till varandra och Europarådet erfarenheter och synvinklar på demokratin i sin helhet och i de olika frågor man kan prata ändlöst om. Demokratin är under konstant hot, från större och mer hat och hot mot unga som engagerar sig till minskat stöd från samhället och regeringar. Ungdomar behöver vara med i kampen att återuppliva och stärka demokratin, det märkte jag under de fyra dagarna jag befann mig i möten med andra unga från Europa. Vi behöver starta fler kampanjer, fler projekt och inte minst initiativ från ungas håll men också vuxnas. Något vi diskuterade under veckan var det citat som jag tillsammans med min spanska kollega gav under arbetsmötet med Sveriges, Spaniens och Turkiets respektive delegationer: “How can we take the initiative, when there are no doors open for us?”. Hur ska vi unga kunna ta initiativ och delta i dessa politiska och icke-politiska påverkansrum, om det inte finns några dörrar öppna för oss. (Det här är på ett ungefär vad vi sade).

Vad händer framöver? Som tidigare sagt är det här bara ett startskott, ett initiativ att inspirera och engagera fler unga att ta egna initiativ till kampanjer, projekt och dylikt för att stärka demokratin. Vi unga är inbjudna att starta egna kampanjer genom våra respektive organisationer för att stärka och återuppliva demokratin.

Avslutande ord
Youth Action Week har varit ett spännande representationsuppdrag. Det har varit många arbetspass med plenarsammanträden, arbetsgrupper och workshops. Jag har lärt mig nya saker, fått bidra med mina erfarenheter och synvinklar från organisationens så väl som delegationens och mitt eget håll. Framför allt och inte minst har det varit väldigt kul.

Har du någon fråga, kommentar eller liknande - tveka inte att höra av dig till mig, vår förbundsordförande eller kansliet. Ta hand om er, njut av sommaren och kom ihåg - det är vi unga som är demokratins och samhällets framtid - så våga delta!

Med vänliga hälsningar,

Oskar Siri | Vice Förbundsordförande
Oskar@ungteaterscen.se
0728339587